loskid_cd

Głównym celem ośrodka jest nauka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, różnych technik jazdy jak eco-driving, przygotowanie przyszłych kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, C, CE, D, oraz wyszkolenie najlepszych diagnostów samochodowych.

„Znając przepisy ruchu drogowego i umiejąc je stosować, drogi staną się szersze i wygodniejsze. Jesteśmy z Wami od pierwszych prób na placu manewrowym do wielkiego uśmiechu przy odbiorze pierwszego prawka i zdobywaniu kolejnych uprawnień!”

ŁOSKiD prowadzi również kursy pełne i uzupełniające dla diagnostów samochodowych na terenie swojej stacji diagnostycznej EL/018/P. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym. Dodatkowo ośrodek prowadzi doradztwo techniczne oraz szkolenia cykliczne dla stacji kontroli pojazdów.

Szacunek, uprzejmość i życzliwość na drodze to jest dla nas ważny aspekt w nauce jazdy, byciu zawodowym kierowcą, codziennym uczestnikiem ruchu drogowego.”

Instruktorzy i wykładowcy ŁOSKiD to wykwalifikowana i doświadczona kadra posiadająca umiejętności do przekazywania zdobytej wiedzy. Dzięki temu kursanci mają duże szanse na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ich profesjonalne przygotowanie do zdobycia „prawka” lub uprawnień zawodowego kierowcy.

Uczymy tak, aby to co wydaje się niemożliwe stało się radością.”

Ośrodek prowadzi szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych według najnowszych przepisów. Możliwe jest również zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowej CPC dla pełniących funkcję członków zarządu firm przewozowych, prezesów czy właścicieli jednoosobowych firm zgodnie z najnowszymi przepisami. Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać zawodowe prawo jazdy, ośrodek przygotowuje do egzaminu państwowego z kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, czy wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

„Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą prowadzonych szkoleń oraz kursów i zapraszamy do współpracy. Rafał Kądziela – właściciel”

0001